Overskrift 1

 

Røgt og pleje

 

Foderstanden på en ged, er vigtig, de skal være i rette huld, specielt v. reproduktion og laktation, en mager/fed ged har sværere ved at få tvillinger, måske bliver den ikke drægtig. Den magre/fede ged har større risiko for komplikationer.

Geden har ikke fedt under huden, men overvejende i muskelvævet.

Før bukning bør geden være i huld 3 og bukke i huld 4.

 

Gedens ædeadfærd

Geden er browser eller topgræsser. Fra naturen er geden ikke et græssende dyr, men spiser urter, buske og træer. Geder er gode til at sammensætte deres føde, hvis de har muligheden.

Geder bider fra toppen af græsset (plukker). I højt græs begynder den med frøstandene og arbejder nedefter. Græs under 10 cm. Kan være inficeret m. orm. Geden går helst uden om kløver. Hvis den malker meget vil den spise kløver.

 

Geden drøvtygger.

Fordøjelses systemet er afhængig af grovfoder m. struktur, som stimulerer drøvtygningen.

Ligger geden roligt og tygger drøv, har den det godt. Den drøvtygger 1-1½ gang i minuttet.

Foderskift skal ske over ca. 2 uger, og max 500 g. kraftfoder pr. dyr pr. fodring.

 

Grovfoder er: Græs, hø, halm, ensilage, grovfoder indeholder struktur. Grovfoder er vigtig i vinterfoderplanen. Grovfoderet er kilden til energi, men skal også sikre vomfunktion  og give dyrene en mæthedsfornemmelse. Uden en tilstrækkelig tilførsel af struktur rigt foder mindskes dyrenes drøvtygning. Nedsættes drøvtygningens aktiviteter falder PH-værdien i vommen ( vommen bliver sur ) hvilket kan resultere i vomacidose og andre tabsgivende fordøjelsessygdomme.

Giv altid grovfoder først, derefter kommer desserten= kraftfoderet.

.

Kraftfoder:

Korn, hvede, byg, havre, ærter, kalveblanding. A og C-blanding til køer.

Mineraler - magnesium v. udbinding - E-vitamin, fodersalt eller sliksten.

Pas på magnesium sliksten til bukke, øger risiko for urinsten.

Husk frisk vand

 

Beregnings grundlag for fodernormer.

Til vedligehold:

FE = ( kg legemsvægt/100 + 0.1 ) + 0.1 og 90 g. ford. Råprotein/FE

Til fosterproduktion, v. bedækning og sen drægtighed:

FE = vedligehold + 30% af vedligehold og 110 g. ford. Råprotein/FE

Produktion: 1 kg 4% mælk: 0.4 og 60 g. råprotein.

Tilvækst:

 50 g daglig tilvækst: 0,11 FE og 10 g ford råprotein

100 g daglig tilvækst: 0.21 FE og 23 g ford. Råprotein

150 g daglig tilvækst: 0.32 FE og 36 g ford råprotein

 

 

Nogle af oplysningerne er hentet herfra:  KILDE: Værd at Vide om Geder, af Birgit Agner Petersen,

(en meget dygtig dyrlæge, som ved alt om geder,) udgivet af LR.

 

 

Hvis kiddene dier hos geden

Kiddets                                Kiddets                                Kiddets opt.                         Modergedens

G tilvækst/dag                      FE behov/dag                      kg mælk/dag                          FE behov/ged/dag

100                                      0.30                                       1.2                                         0.48

150                                      0.45                                       1.8                                         0.72

200                                      0.60                                       2.4                                         0.96

250                                      0.75                                       3.0                                         1.20

 

Selv fodrer jeg med: ca. midt drægtig: ca. 4-500 g. kraftfoder, her i er blandet ca ¼ grøntpiller, halm, lidt hø.

De sidste 6 uger af drægtigheden øger jeg kraftfoderet, langsomt til ca. 800-1000 g. lige før læmning.

Efter læmning får de langsom sat foderet op til 1200-1600 g. Afhængig af antal kid og grovfoder tildelingen.

Efter læmning får de ikke længere grøn piller, men får i stedet ensilage.

Bukkene fodres med en kalveblanding som kun indeholder ca. 13% råprotein + grøn piller og halm., evt. hø eller ensilage.

I min kraftfoder blanding til gederne kommer jeg lidt ekstra melasse, fodersalt, mineraler og e-vitaminer. I højdrægtigheden suppleres med ADE-vit. Bukkene får også ekstra mineraler og fodersalt

Gedens behov ænd